CFGS

Administració i Finances

Gestiona amb èxit els processos comercials, comptables, fiscals i financers d’empreses

IL3-UB

C. de la Ciutat de Granada, 131, 08018 Barcelona

TÍTOL OFICIAL

Tècnic/a superior d’administració i finances

01

Pràctiques a empreses referents dins de diferents sectors a escollir

02

Ús de programari específic de comptabilitat, hisenda, recursos humans, webs, blogs, etc.

03

Desenvolupament d’un projecte d’administració i finances

04

Formació adaptada
a les necessitats
del sector

Presentació del cicle

El Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances et prepara per organitzar i executar operacions de gestió i administració en els diversos processos d’una empresa. 

En el CFGS d’Administració i Finances aprendràs a gestionar processos comercials, laborals, comptables o fiscals de les empreses a través de programari específic i de la realització de pràctiques en les empreses punteres de cada sector.

FORMA CIÓ PROFES SIONAL

Què aprendràs?

Competències que adquiriràs

Polivalència i transversalitat
Coneixement
integral
Capacitat
resolutiva
Planificació
dels recursos
Visió
estratègica

Sortides professionals

Un cop acabat el grau podràs treballar en el sector de l’auditoria, l’assessoria o l’administració.
Banca i caixes d’estalvi
Assessories jurídiques, fiscals
Gestories
Administració pública
Departament administratiu o financer

Per què estudiar amb nosaltres?

01

Impulsat per institucions de referència en excel·lència educativa

02

Campus de més de 4.400 m2 amb aules perfectament equipades per l’aprenentatge teòric i pràctic en un entorn agradable i tranquil

03

Seguiment de l’alumnat amb tutories individuals tant en l’àmbit acadèmic com a les pràctiques

04

Formació integral: acompanyament en el creixement personal i acadèmic

05

Aprenentatge des de l’entorn professional: masterclasses, tallers, conferències i visites

06

Equip docent qualificat: en actiu i amb una llarga trajectòria en el sector

07

Accés a les diferents certificacions oficials d’anglès de Cambridge i a materials de preparació

08

FP Dual, pràctiques remunerades a centres i institucions

09

Projectes interdisciplinaris entre diferents cicles formatius

10

Utilització de tots els recursos que ofereix l’entorn virtual d’aprenentatge Google Workspace for education

11

Talent Hub, servei d’assessorament, acompanyament i connexió amb el món laboral

12

Preparació per les PAU (Proves d’accés a la Universitat) per tots aquells alumnes que vulguin accedir a estudis universitaris

Vols saber-ne més?