CFGS

Documentació
i Administració sanitàries

Forma’t en la gestió de dades sanitàries en un sector altament digitalitzat

IL3-UB

C. de la Ciutat de Granada, 131, 08018 Barcelona

TÍTOL OFICIAL

Tècnic/a superior en documentació i administració sanitàries

01

Més del 85%
d’ocupabilitat

02

Pràctiques a centres hospitalaris, centres d’atenció primària, residències i altres entitats col·laboradores

03

Formació adaptada a
les necessitats del sector

Presentació del cicle

El Cicle Formatiu de Grau Superior de Documentació i Administració Sanitàries t’ensenyarà a definir i organitzar els processos de tractament de la informació i documentació clínica.   

L’alumnat aprendrà a extreure i registrar dades i codificar-les de tal manera que es garanteixi el compliment de la normativa. 

Aquesta formació es complementarà amb pràctiques a empreses importants del sector.

FORMA CIÓ PROFES SIONAL

Què aprendràs?

Competències que adquiriràs

Sortides professionals

Amb l’obtenció del títol podràs treballar desenvolupant tasques de gestió i codificació d’històries clíniques i atenció al pacient.
Clíniques privades
Hospitals públics i privats
Residències i centres geriàtrics
Serveis d’assistència domiciliària

Per què estudiar amb nosaltres?

01

Impulsat per institucions de referència en excel·lència educativa, IL3-Universitat de Barcelona i la Fundació Collserola

02

Entorn i instal·lacions universitàries, a IL3- Universitat de Barcelona

03

Campus amb instal·lacions de més de 4.400 m2 amb aules perfectament equipades per l’aprenentatge teòric i pràctic i amb servei de cafeteria-restaurant en un entorn agradable i tranquil

04

Seguiment de l’alumnat amb tutories individuals tant en l’àmbit acadèmic com a les pràctiques a centres i altres entitats

05

Acompanyament en el creixement personal i acadèmic

06

Aprenentatge des de l’entorn professional: masterclasses, tallers, conferències i visites

07

Equip docent qualificat: en actiu i amb una llarga trajectòria en el sector

08

Accés a les diferents certificacions oficials d’anglès de Cambridge i a materials de preparació

09

FP Dual, pràctiques remunerades a centres i institucions

10

Projectes interdisciplinaris entre diferents cicles formatius

11

Preparació per les PAU (Proves d’accés a la Universitat) per tots aquells alumnes que vulguin accedir a estudis universitaris

12

Utilització de tots els recursos que ofereix l’entorn virtual d’aprenentatge Google Workspace for education

Vols saber-ne més?