CFGS

Educació
Infantil

Converteix la teva vocació
en la teva professió

Escola Frederic Mistral – Tècnic Eulàlia (Sarrià)

Carrer de Pere II de Montcada, 8, 08034 Barcelona

TÍTOL OFICIAL

Tècnic/a superior en educació infantil

01

Alt nivell
d’inserció laboral

02

Un dels perfils més
demanats en el sector
educatiu

03

Pràctiques a les escoles i institucions vinculades
a la Fundació Collserola

Presentació del cicle

El Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil està pensat per totes aquelles persones interessades en el sector educatiu i que volen aprendre a dissenyar, implementar i avaluar projectes educatius d’atenció a la infància.

Aquests estudis se centren en l’etapa d’educació infantil, amb alumnes que van dels 0 als 6 anys.

Durant els dos cursos acadèmics l’alumnat gaudirà de sinergies amb el cicle infantil de les escoles de la Fundació Collserola, a més de pràctiques durant el segon curs.

FORMA CIÓ PROFES SIONAL

Què aprendràs?

Competències que adquiriràs

Sortides professionals

L’alumnat podrà treballar en diversos sectors dins de l’àmbit de l’educació:
Educadors/es infantils en el primer cicle d’educació infantil
Tècnics/es especialistes en educació infantil
Educadors/es en programes amb infants en situació de risc social
Educadors/es i animadors en activitats d’oci i turístiques per a infants de 0 a 6 anys

Per què estudiar amb nosaltres?

01

Impulsat per institucions de referència en excel·lència educativa

02

Passió i compromís amb una educació integral i de qualitat

03

Institucions de referència amb més de 50 anys de trajectòria estretament lligada al compromís amb l’educació infantil

04

Seguiment de l’alumnat amb tutories individuals tant en l’àmbit acadèmic com a les pràctiques a centres o institucions

05

Acompanyament en el creixement personal i acadèmic

06

Aprenentatge des de l’entorn professional: masterclasses, tallers, conferències i visites

07

Equip docent qualificat: en actiu i amb una llarga trajectòria en el sector

08

Accés a les diferents certificacions oficials d’anglès de Cambridge i a materials de preparació

09

Possibilitat de FP Dual, pràctiques remunerades a centres i institucions

10

Preparació per les PAP (Proves d’aptitud personal) per tots aquells alumnes que vulguin cursar el grau universitari en Educació Infantil i Primària (Magisteri)

11

Preparació per les PAU (Proves d’accés a la Universitat) per tots aquells alumnes que vulguin accedir a estudis universitaris

12

Utilització de tots els recursos que ofereix l’entorn virtual d’aprenentatge Google Workspace for education

Vols saber-ne més?