CFGS

Màrqueting
i Publicitat

El CFGS Màrqueting i Publicitat et prepara per definir i efectuar el seguiment de les polítiques de màrqueting basades en estudis comercials i per promocionar i fer publicitat dels productes i/o serveis en els mitjans i suports de comunicació adequats, elaborant els materials publipromocionals necessaris.

Títol oficial

Tècnic/a superior en màrqueting i publicitat

01

2 cursos escolars
2000 h totals
Modalitat presencial

02

1.584 h
lectives

03

416 h de
pràctiques en
empreses

Pla d'estudis

El cicle està format per 14 mòduls professionals, desplegats en dos cursos acadèmics. Durant el 2n curs, es desenvolupa el Projecte de Màrqueting i Publicitat que, amb una càrrega horària important, integra les diferents capacitats i coneixements del currículum del cicle. A 2n curs també es fan les pràctiques del cicle en empreses que tenen acords de col·laboració amb nosaltres.

Mòduls Professionals

Hores totals

Unitats formatives

MP1 Atenció al client, consumidor i usuari

66

UF1 Organització de l’atenció al client, consumidor i usuari

UF2 Gestió i manteniment de dades de clients

UF3 Gestió de processos de serveis al consumidor

MP2 Disseny i elaboració de material de comunicació

132

UF1 Planificació i organització del pla de comunicació

UF2 Elaboració del material de comunicació

MP3 Gestió econòmica i financera de l’empresa

132

UF1 Emprenedoria, creació d’empresa i inversió i finançament

UF2 Operativa de compravenda i tresoreria

UF3 Comptabilitat i fiscalitat empresarial

MP4 Investigació comercial

99

UF1 Planificació de la investigació comercial

UF2 Fase exploratòria de la investigació comercial

UF3 Fase concloent de la investigació comercial

UF4 Tractament, anàlisi i conclusions

MP5 Treball de camp en la investigació comercial

66

UF1 Selecció, formació i motivació del personal de treball de camp

UF2 Organització i control del personal de treball de camp

MP6 Llançament de productes i serveis

99

UF1 Planificació del llançament

UF2 Accions de llançament i control

MP7 Màrqueting digital

165

UF1 Eines de màrqueting digital

UF2 Pla de màrqueting digital

MP8 Mitjans i suports de comunicació

99

UF1 Elaboració del pla de mitjans

UF2 Control de l’execució del pla de mitjans

MP9 Polítiques de màrqueting

132

UF1 Organització comercial

UF2 Màrqueting estratègic

UF3 Màrqueting operacional

UF4 Pla de màrqueting

MP10 Relacions públiques i organització d’esdeveniments de màrqueting

132

UF1 Relacions públiques i protocol empresarial

UF2 Organització d’esdeveniments de màrqueting

MP11 Anglès

132

UF1 Anglès tècnic

MP12 Formació i Orientació Laboral

66

UF1 Incorporació al treball

UF2 Prevenció de riscos laborals

MP13 Projecte de màrqueting i publicitat

264

UF1 Projecte de gestió de màrqueting i publicitat

MP14 Formació en centres de treball

416

UF1 Projecte de gestió de màrqueting i publicitat

Requisits d’accés al cicle

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

En acabar…

Vols continuar estudiant?

En finalitzar el Grau Superior es pot accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. A la majoria de les universitats es pot obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Sortides professionals

Si estudies aquest cicle formatiu podràs desenvolupar-te professionalment en diferents àmbits del màrqueting i la publicitat.
Tècnic/a de màrqueting i publicitat
Tècnic/a en estudis de mercat i opinió pública
Elaborador/a de materials promocionals i informatius
Organitzador/a d’esdeveniments
Responsable de punts de venda

Per què estudiar amb nosaltres?

01

Impulsat per institucions de referència en excel·lència educativa, IL3-Universitat de Barcelona i la Fundació Collserola

02

Entorn i instal·lacions universitàries, a IL3- Universitat de Barcelona

03

Campus amb instal·lacions de més de 4.400 m2 amb aules perfectament equipades per l’aprenentatge teòric i pràctic i amb servei de cafeteria-restaurant en un entorn agradable i tranquil

04

Seguiment de l’alumnat amb tutories individuals tant en l’àmbit acadèmic com a les pràctiques a centres o institucions

05

Acompanyament en el creixement personal i acadèmic

06

Aprenentatge des de l’entorn professional: masterclasses, tallers, conferències i visites

07

Equip docent qualificat: en actiu i amb una llarga trajectòria en el sector

08

Accés a les diferents certificacions oficials d’anglès de Cambridge i a materials de preparació

09

FP Dual, pràctiques remunerades a centres i institucions

10

Convenis amb institucions culturals

11

Internacionalització dels estudis amb possibilitat d’Erasmus +

12

Utilització de tots els recursos que ofereix l’entorn virtual d’aprenentatge Google Workspace for education

13

Talent Hub, servei d’assessorament, acompanyament i connexió amb el món laboral

14

Preparació per les PAU (Proves d’accés a la Universitat) per tots aquells alumnes que vulguin accedir a estudis universitaris

Vols saber-ne més?