CFGS

Màrqueting
i Publicitat

Especialització en màrqueting turístic

El CFGS Màrqueting i Publicitat et prepara per definir i efectuar el seguiment de les polítiques de màrqueting basades en estudis comercials i per promocionar i fer publicitat dels productes i/o serveis en els mitjans i suports de comunicació adequats, elaborant els materials publipromocionals necessaris.

Títol oficial

Tècnic/a superior en màrqueting i publicitat
Perfil professional en màrqueting turístic

01

2 cursos escolars
2000 h totals
Modalitat presencial

02

1.584 h
lectives

03

FP Dual
416 h de pràctiques en empreses

Per què estudiar aquest cicle?

Al Grau Superior de Publicitat i Màrqueting especialitzat en turisme s’aprendrà a comunicar els valors dels allotjaments turístics o destinacions per tal de despertar interès, estimular i persuadir els visitants potencials.

El turisme és un sector en alça i està experimentant un creixement constant un cop superada la crisi de la COVID-19. El nombre de turistes internacionals que van visitar Espanya el 2023 va superar els 85 milions per primera vegada des que hi ha registres estadístics. També es va batre el rècord de despesa turística, amb 108.662 milions d’euros, representant un 12,8% del PIB i convertint-se en el principal motor de l’economia. A més, es va tancar l’any 2023 amb 2,67 milions de treballadors del sector, un 12,6% del total. A Catalunya, el destí preferit pels turistes, van arribar-hi més de 18 milions de persones, gastant gairebé 21 milions d’euros

Aquestes xifres demostren la importància cabdal d’aquest sector i la necessitat de professionals especialitzats en màrqueting turístic. S’ha demostrat que el màrqueting és una peça clau de la indústria turística per generar negoci i oportunitats. Al cicle s’aprendrà a promocionar les destinacions i els establiments turístics com hotels, locals d’oci, restaurants, camps de golf, empreses de transport i altres organismes públics. 

Per què estudiar-lo a Frederic Mistral - IL3?

El Cicle Formatiu de Publicitat i Màrqueting de Frederic Mistral – IL3 és el primer i únic cicle de màrqueting que compta amb una especialització en turisme de tot Espanya. Té com a socis col·laboradors dues de les empreses més grans del sector turístic, el Grup Hotusa i l’agència de màrqueting weglobeyou. Hotusa és l’empresa líder en gestió hotelera a Espanya, amb més de 40 anys d’experiència i la gestió de més de 250 hotels. Weglobeyou, és una de les agències en màrqueting turístic més grans d’Espanya, amb més de 200 clients i presència a més de 10 països.

Gràcies a aquesta col·laboració, es podrà aprendre de primera mà com funciona el món laboral, tant del sector turístic com del món del màrqueting. Es faran master classes amb experts del sector, personal altament reconegut amb una llarga experiència. 

A més, es podran realitzar pràctiques remunerades a aquestes dues empreses col·laboradores, així com a altres hotels independents, cadenes hoteleres o agències de màrqueting especialitzades en el sector turístic.

Requisits d’accés al cicle

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

En acabar…

Vols continuar estudiant?

En finalitzar el Grau Superior es pot accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. A la majoria de les universitats es pot obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Sortides professionals

Si estudies aquest cicle formatiu podràs desenvolupar-te professionalment en diferents àmbits de la publicitat i el màrqueting turístic.

Tècnic/a de màrqueting i publicitat
Tècnic/a en estudis de mercat i opinió pública
Elaborador/a de materials promocionals i informatius
Organitzador/a d’esdeveniments
Responsable de punts de venda

A més, podràs treballar a:
-Agències de màrqueting turístic
-Departaments de màrqueting d’hotels
-Agència de viatges
-Agències de tour operadores (TTOO)
-OTA’s (agències de viatges online)

Sortides professionals

Podràs treballar a:

Podràs treballar com a:

Pla d'estudis

El cicle està format per 14 mòduls professionals, desplegats en dos cursos acadèmics. Durant el 2n curs, es desenvolupa el Projecte de Màrqueting i Publicitat que, amb una càrrega horària important, integra les diferents capacitats i coneixements del currículum del cicle. A 2n curs també es fan les pràctiques del cicle en empreses que tenen acords de col·laboració amb nosaltres.

Mòduls Professionals

Hores totals

Unitats formatives

Especialització en màrqueting turístic

MP1 Atenció al client, consumidor i usuari i eines hoteleres

66

UF1 Organització de l’atenció al client, consumidor i usuari

UF2 Gestió i manteniment de dades de clients

UF3 Gestió de processos de serveis al consumidor

En aquest mòdul es treballaran eines de gestió hotelera com el PMS, el Channel Manager i el motor de reserves. Alhora, s'explicaran diferents models de Business Intelligence aplicats al sector turístic.

MP2 Disseny i elaboració de material de comunicació

132

UF1 Planificació i organització del pla de comunicació

UF2 Elaboració del material de comunicació

MP3 Gestió econòmica i financera de l’empresa

132

UF1 Emprenedoria, creació d’empresa i inversió i finançament

UF2 Operativa de compravenda i tresoreria

UF3 Comptabilitat i fiscalitat empresarial

MP4 Investigació comercial. Trets diferencials en l'oferta turística

99

UF1 Planificació de la investigació comercial

UF2 Fase exploratòria de la investigació comercial

UF3 Fase concloent de la investigació comercial

UF4 Tractament, anàlisi i conclusions

L'oferta turística té uns trets diferencials que s'explicaran en aquest mòdul. Es treballarà el mix de distribució en el sector hoteler i els principals canals de distribució (venda directa, OTA's, TTOO, etc.)

MP5 Treball de camp en la investigació comercial

66

UF1 Selecció, formació i motivació del personal de treball de camp

UF2 Organització i control del personal de treball de camp

MP6 Llançament de productes i serveis en l'àmbit de la promoció turística

99

UF1 Planificació del llançament

UF2 Accions de llançament i control

En aquestes unitats els estudiants treballaran de forma específica la importància del branding i de la conceptualització de productes en l'àmbit turístic.

MP7 Màrqueting digital aplicat al sector turístic

165

UF1 Eines de màrqueting digital

UF2 Pla de màrqueting digital

Les eines per l'aplicació del màrqueting digital poden ser molt similars entre diferents sectors, però l'ús i l'estratègia aplicada varia molt entre ells. Per això, en aquestes unitats treballarem l'ús especific de Google Ads, Social Ads, Metabuscadors, Influencers i email màrqueting aplicats al sector turístic.

MP8 Mitjans i suports de comunicació

99

UF1 Elaboració del pla de mitjans

UF2 Control de l’execució del pla de mitjans

MP9 Polítiques de màrqueting. Línies estratègiques de màrqueting turístic

132

UF1 Organització comercial

UF2 Màrqueting estratègic

UF3 Màrqueting operacional

UF4 Pla de màrqueting

Aquest mòdul ens servirà per definir la millor estratègia en màrqueting i aplicarla al sector turístic. L'alumne aprendrà a crear planificacions estratègiques en màrqueting turístic. Aquestes estratègies es fonamenten en els següents apartats: 1. Objectius, 2. Valors de marca, 3. Productes i serveis, 4. Entorn, 5. Públics objectius i els seus interessos

MP10 Relacions públiques i organització d’esdeveniments de màrqueting

132

UF1 Relacions públiques i protocol empresarial

UF2 Organització d’esdeveniments de màrqueting

MP11 Anglès

132

UF1 Anglès tècnic

MP12 Formació i Orientació Laboral

66

UF1 Incorporació al treball

UF2 Prevenció de riscos laborals

MP13 Projecte de màrqueting i publicitat aplicat a una cadena hotelera

264

UF1 Projecte de gestió de màrqueting i publicitat

MP14 Formació en centres de treball

416

UF1 Projecte de gestió de màrqueting i publicitat

Pla d'estudis

El cicle està format per 14 mòduls professionals, desplegats en dos cursos acadèmics. Durant el 2n curs, es desenvolupa el Projecte de Màrqueting i Publicitat que, amb una càrrega horària important, integra les diferents capacitats i coneixements del currículum del cicle. A 2n curs també es fan les pràctiques del cicle en empreses que tenen acords de col·laboració amb nosaltres.

Mòduls Professionals

Hores totals

Unitats formatives

Especialització en màrqueting turístic

MP1 Atenció al client, consumidor i usuari i eines hoteleres

66

UF1 Organització de l’atenció al client, consumidor i usuari

UF2 Gestió i manteniment de dades de clients

UF3 Gestió de processos de serveis al consumidor

En aquest mòdul es treballaran eines de gestió hotelera com el PMS, el Channel Manager i el motor de reserves. Alhora, s’explicaran diferents models de Business Intelligence aplicats al sector turístic.

MP2 Disseny i elaboració de material de comunicació

132

UF1 Planificació i organització del pla de comunicació

UF2 Elaboració del material de comunicació

MP3 Gestió econòmica i financera de l’empresa

132

UF1 Emprenedoria, creació d’empresa i inversió i finançament

UF2 Operativa de compravenda i tresoreria

UF3 Comptabilitat i fiscalitat empresarial

MP4 Investigació comercial. Trets diferencials en l’oferta turística

99

UF1 Planificació de la investigació comercial

UF2 Fase exploratòria de la investigació comercial

UF3 Fase concloent de la investigació comercial

UF4 Tractament, anàlisi i conclusions

L’oferta turística té uns trets diferencials que s’explicaran en aquest mòdul. Es treballarà el mix de distribució en el sector hoteler i els principals canals de distribució (venda directa, OTA’s, TTOO, etc.)

MP5 Treball de camp en la investigació comercial

66

UF1 Selecció, formació i motivació del personal de treball de camp

UF2 Organització i control del personal de treball de camp

MP6 Llançament de productes i serveis en l’àmbit de la promoció turística

99

UF1 Planificació del llançament

UF2 Accions de llançament i control

En aquestes unitats els estudiants treballaran de forma específica la importància del branding i de la conceptualització de productes en l’àmbit turístic.

MP7 Màrqueting digital aplicat al sector turístic

165

UF1 Eines de màrqueting digital

UF2 Pla de màrqueting digital

Les eines per l’aplicació del màrqueting digital poden ser molt similars entre diferents sectors, però l’ús i l’estratègia aplicada varia molt entre ells. Per això, en aquestes unitats treballarem l’ús especific de Google Ads, Social Ads, Metabuscadors, Influencers i email màrqueting aplicats al sector turístic.

MP8 Mitjans i suports de comunicació

99

UF1 Elaboració del pla de mitjans

UF2 Control de l’execució del pla de mitjans

MP9 Polítiques de màrqueting. Línies estratègiques de màrqueting turístic

132

UF1 Organització comercial

UF2 Màrqueting estratègic

UF3 Màrqueting operacional

UF4 Pla de màrqueting

Aquest mòdul ens servirà per definir la millor estratègia en màrqueting i aplicarla al sector turístic. L’alumne aprendrà a crear planificacions estratègiques en màrqueting turístic. Aquestes estratègies es fonamenten en els següents apartats: 1. Objectius, 2. Valors de marca, 3. Productes i serveis, 4. Entorn, 5. Públics objectius i els seus interessos

MP10 Relacions públiques i organització d’esdeveniments de màrqueting

132

UF1 Relacions públiques i protocol empresarial

UF2 Organització d’esdeveniments de màrqueting

MP11 Anglès

132

UF1 Anglès tècnic

MP12 Formació i Orientació Laboral

66

UF1 Incorporació al treball

UF2 Prevenció de riscos laborals

MP13 Projecte de màrqueting i publicitat aplicat a una cadena hotelera

264

UF1 Projecte de gestió de màrqueting i publicitat

MP14 Formació en centres de treball

416

UF1 Projecte de gestió de màrqueting i publicitat

Mòduls Professionals

Hores totals

Unitats formatives

Especialització en màrqueting turístic

MP2 Disseny i elaboració de material de comunicació

132

UF1 Planificació i organització del pla de comunicació

UF2 Elaboració del material de comunicació

MP8 Mitjans i suports de comunicació

99

UF1 Elaboració del pla de mitjans

UF2 Control de l’execució del pla de mitjans

MP10 Relacions públiques i organització d’esdeveniments de màrqueting

132

UF1 Relacions públiques i protocol empresarial

UF2 Organització d’esdeveniments de màrqueting

MP13 Projecte de màrqueting i publicitat aplicat a una cadena hotelera

264

UF1 Projecte de gestió de màrqueting i publicitat

L’alumne tindrà la possibilitat d’analitzar de primera mà diferents empreses del sector turític i decidir realitzar el seu projecte sobre hotels independents, cadenes hoteleres o agències de màrqueting especialitzades en el sector turístic.

Per què estudiar amb nosaltres?

01

Impulsat per institucions de referència en excel·lència educativa, IL3-Universitat de Barcelona i la Fundació Collserola

02

Seguiment de l’alumnat amb tutories individuals tant en l’àmbit acadèmic com a les pràctiques a empreses, agències i/o institucions

03

Acompanyament en el creixement personal i acadèmic

04

Aprenentatge des de l’entorn professional: masterclasses, tallers, conferències i visites

05

Equip docent qualificat: en actiu i amb una llarga trajectòria en el sector

06

Accés a les diferents certificacions oficials d’anglès de Cambridge i a materials de preparació

07

Formació en Centres de Treball: Pràctiques a empreses, agències i institucions de referència

08

Convenis amb institucions culturals

09

Internacionalització dels estudis amb possibilitat d’Erasmus +

10

Utilització de tots els recursos que ofereix l’entorn virtual d’aprenentatge Google Workspace for education

11

Acompanyament i assessorament en la incorporació al món laboral

12

Preparació per les PAU (Proves d’accés a la Universitat) per tots aquells alumnes que vulguin accedir a estudis universitaris

Vols saber-ne més?