CFGS

Documentació
i Administració
Sanitàries

El CFGS Documentació i Administració Sanitàries et prepara per definir i organitzar processos de tractament de la informació i documentació clínica, extraient i registrant dades, codificant-les i validant la informació, garantint el compliment de la normativa, així com per intervenir en els processos d’atenció i gestió de pacients i de gestió administrativa en centres sanitaris.

Títol oficial

Tècnic/a superior en documentació i administració sanitàries

01

2 cursos escolars
2000 h totals
Modalitat presencial

02

1.551 h
lectives

03

449 h de pràctiques
en centres sanitaris

Pla d'estudis

​​El cicle està format per 15 mòduls professionals, desplegats en dos cursos acadèmics. Durant el 2n curs, es desenvolupa el Projecte de Documentació i administració sanitàries, que amb una càrrega horària important, integra les diferents capacitats i coneixements del currículum del cicle. A 2n curs també es fan les pràctiques del cicle, en centres hospitalaris i altres entitats que tenen acords de col·laboració amb nosaltres.

Mòduls Professionals

Hores totals

Unitats formatives

MP1 Gestió de pacients

66

UF1 Gestió de pacients en l’atenció primària i l’atenció especialitzada

UF2 Gestió i derivació de pacients en les diferents prestacions assistencials

MP2 Terminologia clínica i patologia

132

UF1 El llenguatge de les ciències de la salut

UF2 Fisiopatologia per sistemes i aparells

MP3 Extracció de diagnòstics i procediments

132

UF1 Rastreig i indexació del document clínic

UF2 Indexació d’episodis assistencials específics

MP4 Arxiu i documentació sanitaris

99

UF1 La documentació clínica

UF2 L’arxiu clínic

MP5 Sistemes d’informació i classificació sanitaris

99

UF1 Els sistemes d’informació en sanitat

UF2 La classificació internacional de malalties

MP6 Ofimàtica i procés de la informació

132

UF1 Tecnologia i comunicació digital, i processament de dades

UF2 Tractament avançat de la informació, arxiu i presentació de la informació escrita

UF3 Gestió de bases de dades, disseny de full de càlcul i integració d’aplicacions

MP7 Codificació sanitària

132

UF1 Codificació específica de patologia sistèmica

UF2 Codificació específica de lesions i emmetzinaments

UF3 Codificació específica de patologia ginecològica, obstètrica i del període perinata

MP8 Atenció psicosocial al pacient/usuari

66

UF1 La comunicació en l’àmbit assistencial

UF2 Orientació i assessorament en l’àmbit sanitari

MP9 Validació i explotació de dades

132

UF1 Estadística i epidemiologia

UF2 Bases de dades sanitàries

MP10 Gestió administrativa sanitària

99

UF1 La gestió administrativa als centres sanitaris

UF2 La gestió administrativa en assajos clínics i projectes de recerca

MP11 Formació i orientació laboral

66

UF1 Incorporació al treball

UF2 Prevenció de riscos laborals

MP12 Empresa i iniciativa emprenedora

66

UF1 Empresa i iniciativa emprenedora

MP13 Anglès tècnic

99

UF1 Anglès tècnic

MP14 Projecte de documentació i administració sanitàries

231

UF1 Projecte de documentació i administració sanitàries

MP15 Formació en centres de treball

449

UF1 Formació en centres de treball

Requisits d’accés al cicle

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

En acabar…

Vols continuar estudiant?

En finalitzar el Grau Superior es pot accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. A la majoria de les universitats es pot obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Sortides professionals

Amb l’obtenció del títol podràs treballar desenvolupant tasques de gestió i codificació d’històries clíniques i atenció al pacient.
Clíniques privades
Hospitals públics i privats
Residències i centres geriàtrics
Serveis d’assistència domiciliària

Per què estudiar amb nosaltres?

01

Impulsat per institucions de referència en excel·lència educativa, IL3-Universitat de Barcelona i la Fundació Collserola

02

Entorn i instal·lacions universitàries, a IL3- Universitat de Barcelona

03

Campus amb instal·lacions de més de 4.400 m2 amb aules perfectament equipades per l’aprenentatge teòric i pràctic i amb servei de cafeteria-restaurant en un entorn agradable i tranquil

04

Seguiment de l’alumnat amb tutories individuals tant en l’àmbit acadèmic com a les pràctiques a centres i altres entitats

05

Acompanyament en el creixement personal i acadèmic

06

Aprenentatge des de l’entorn professional: masterclasses, tallers, conferències i visites

07

Equip docent qualificat: en actiu i amb una llarga trajectòria en el sector

08

Accés a les diferents certificacions oficials d’anglès de Cambridge i a materials de preparació

09

FP Dual, pràctiques remunerades a centres i institucions

10

Projectes interdisciplinaris entre diferents cicles formatius

11

Preparació per les PAU (Proves d’accés a la Universitat) per tots aquells alumnes que vulguin accedir a estudis universitaris

12

Utilització de tots els recursos que ofereix l’entorn virtual d’aprenentatge Google Workspace for education

Vols saber-ne més?